Frazy ogolne czy regionalne?
PDF Drukuj Email

To zagadnienie jest kontynuacją rozważań na temat optymalnego doboru fraz kluczowych do pozycjonowania. Kwestię fraz ogólnych i regionalnych można rozważyć na przykładzie firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą mebli, która z przyczyn logistycznych ogranicza swoją działalność do wybranego regionu geograficznego np. województwa pomorskiego. W przypadku firmy o regionalnym zasięgu działania nie ma ekonomicznych przesłanek do pozycjonowania haseł ogólnych, które z racji ogromnej konkurencji są trudniejsze i droższe w pozycjonowaniu od haseł regionalnych.

Inaczej przedstawia się sytuacja np. w przypadku sklepu internetowego z meblami, który niejako z definicji nastawiony jest na sprzedaż ogólnopolską. W tym wypadku liczą się przede wszystkim hasła o zasięgu ogólnopolskim i jeśli tylko koszty pozycjonowania nie przerosną oczekiwanych zysków należy pozycjonować przede wszystkim frazy ogólne.