Gwarancja

Każda branża, niezależnie od swojej specyfiki, wymaga zapewnienia klientowi poczucia bezpieczeństwa, tak aby działania firmy wykonującej zlecenie nie budziły obaw zleceniodawcy. Jest to złota zasada uczciwego partnerstwa w biznesie.

Dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa podpisujemy z naszymi klientami umowy. Każda umowa zawiera słowa kluczowe oraz obszar pozycji, na które deklarujemy się daną stronę wypozycjonować. W przypadku usługi pozycjonowania jednorazowego ewentualne niewywiązanie się z umowy jest jednoznaczne ze zwrotem kosztów poniesionych przez zleceniodawcę lub też, w przypadku dobrej woli obu stron, z negocjowaniem warunków kontraktu. W przypadku pozycjonowania stałego, za osiągnięcie pozycji wybiegających poza ramy umowy nie pobieramy opłat w ogóle!

W związku z tym, że popularyzacja stron w naturalnych wynikach jest branżą specyficzną, gwarantowanie konkretnych pozycji jest praktycznie niemożliwe. Żadna profesjonalna firma zajmująca się SEO nie jest w stanie uczciwie zagwarantować konkretnej pozycji (np. gdy klient chce tylko i wyłącznie pierwszą pozycję), gdyż wpływ na wyszukiwarkę Google jest mimo wszystko ograniczony. Umowa podpisywana z naszymi klientami stanowi gwarancję profesjonalnej i rzetelnej jakości oferowanych przez nas usług i daje klientom poczucie, że powierzone nam zadanie zostanie wykonane z najwyższą starannością.